Intézményünk filozófiája

Olyan, lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszünk szociális szolgáltatások szervezésével, mely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és természeti környezet védelmében. Szakmai célunk a szociális foglalkoztatás mennyiségi és minőségi javítása, olyan termékek gyártása, melyek piacképesek, sokszínűek és profitot termelnek, ezáltal a foglalkoztatás fenntarthatóvá válik. Egyesületünk értékei és jövőbeni céljai teljes mértékben összhangban vannak az Aktív Műhely Foglalkoztatási modell szemléletével. A tereptanár tevékenységének támogatásán keresztül - együttműködve az adott képző intézménnyel - biztosítjuk a hallgatók terepgyakorlatának helyszínét, valamint az ismeretek elsajátításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket szabályozott keretek között.

Open