Az ellátottak köre

Egyesületünkben az alábbi személyek ellátásáról tudunk gondoskodni.

1. Nappali ellátás

Ellátottjaink elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékkal élő, illetve autista személyek.

Az ellátottjaink köre:
- értelmi fogyatékkal élők
- látás fogyatékkal élők
- hallás fogyatékkal élők
- mozgásszervi fogyatékkal élők
- halmozott fogyatékkal élők

2. Szociális foglalkoztatás

Szociális foglalkoztatásban munkavégzésre képes ellátottjaink vesznek részt - mind a fogyatékos emberek, mind a pszichiátriai ellátásra szorulók.

3. Pszichiátriai betegek ellátása

Azon pszichiátriai betegek ellátását biztosítjuk akik 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek, valamint az ellátás igénybevételekor nem veszélyeztető állapotúak.

Az ellátottjaink köre:
- depresszióban szenvedők
- szkizofrének

4. Támogató szolgálat

Ellátottjaink a Támogató Szolgálat ellátási területén élő, súlyos fogyatékossággal élő személyek (látás, hallás, mozgás, értelmi, halmozottan fogyatékos, autista). A szolgáltatást olyan súlyosan fogyatékos személy veheti igénybe, aki a fogyatékosságát orvosi dokumentációval igazolni tudja, valamint fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emelt összegű családi pótlékkal rendelkezik.

Open