Az intézmény tevékenységének rövid bemutatása

2007. május 11-én megalakult a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület, melynek tevékenysége a következőket foglalja magában: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, rehabilitációs tevékenység.

Főbb működési területeink:

1. Nappali ellátás

Nappali ellátás keretében végzett feladataink:
- a napközbeni tartózkodás biztosítása,
- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása,
- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése,
- igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése,
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- munkavégzés lehetőségének megszervezése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

2. Szociális foglalkoztatás

Ez a foglalkoztatási forma azoknak az embereknek - pszichiátriai betegek, fogyatékos emberek - nyújt lehetőséget, akik a nyílt munkaerőpiacról korlátozott munkaképességük és szociális kompetenciazavaruk miatt kirekesztődtek. Klienseink fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül dolgozhatnak. 

A fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében:
- A 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható
- A foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 és a heti 40 órát
- A munkavállaló éjszakai munkára, többműszakos munkavégzésre nem vehető igénybe

Szociális foglalkoztatás keretében az alábbi feladatok elvégzésére rendelkezünk engedéllyel:
- Háztartási kerámia gyártása
- Növénytermesztési szolgáltatás
- Gabonafélék (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- Egyéb évelő és nem évelő növények termesztése
- Zöldterület-kezelés
- Textilszövés
- Egyéb textiláru gyártása
- Papír csomagolóeszköz gyártása
- Egyéb kartontermék gyártása
- Egyéb fa-fonottárú gyártása
- Divatékszer gyártása
- Egyéb takarítás, tisztítás
- Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari tevékenység

Az előállított termékek értékesítési terve: 
A munka-rehabilitáció során előállított termékeket – gyertyák, kancsók, virágcserepek, kaspók, dísztárgyak - értékesítését személyes kapcsolatokon keresztül végzi az egyesület. Szezonális jelleggel árusítjuk falunapokon, valamint különböző intézményekben (iskolák, bentlakásos intézmények). Intézményünk raktárkészlettel is rendelkezik. Az itt dolgozók úgy gondolják, hogy az általuk előállított terméket a versenytársakétól az különbözteti meg, hogy egyediek és fogyatékossággal élők készítették.

3. Pszichiátriai betegek ellátása
Magyarországon még a mai napig félelmek és előítéletek övezik a pszichiátria területet érintő betegségeket. A ma Magyarországon aktívan működő munkacsoportok legfőbb célja, hogy tudatosítsa mindenkiben a téveszmék meglétét, és új megvilágításba helyezze ezen betegek ellátásának szakmai módszertanát. Pszichiátriai betegségekkel élő klienseink nagy százalékban depressziós megbetegedésben szenvednek.

4. Támogató szolgálat
A szolgáltatás elsődleges feladata, hogy a fogyatékkal élő személy olyan segítségben részesülhessen, ami hozzásegíti a fogyatékosságából eredő hátrányok csökkenéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető jogainak biztosításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A segítségnyújtás lehetséges formái:
- Bevásárlás
- Gyógyszerfeliratás, gyógyszerkiváltás
- Orvoshoz kísérés
- Segédeszközök beszerzése
- Hivatalos papírok kitöltése, ügyintézés
- Felügyelet
- Személyes környezet rendben tartása

Szállító szolgáltatás
A közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében a fogyatékkal élőknek speciális gépjármű áll rendelkezésére. A szállítás egyesületünknél térítésmentes.

Egyesületünk tevékenységéről bővebben a jotsjol.hu oldalon tájékozódhat.

Open